PORIN FK-KERHO

KUTSU - Kevätkokous 2021

Porin FK-Kerhon sääntömääräinen kevätkokous järjestetään

Porin FK-radalla 7.7.2021 kello 18.00 alkaen.

Toivotamme kaikki Porin FK-Kerhon jäsenet tervetulleiksi kevätkokoukseen!


Kevätkokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan:
     • Kokouksen puheenjohtaja
     • Sihteeri
     • Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
     • Kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilintarkastajan antama tilintarkastuslausunto sekä tilinpäätös
7. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
8. Vahvistetaan vuoden 2021 tulo- sekä menoarvio
9. Päätetään jäsen- ja ratamaksun suuruus vuodelle 2022
10. Kerhon uusien sääntöjen esittäminen
11. Päätös radan asfaltoinnista
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa mukaan ja radalla nähdään!