PORIN FK-KERHO, KEVÄTKOKOUS 2021 

Kartingkausi 2021 on saatu käyntiin loistavasti onnistuneella Kevätpäräyksellä ja nyt on aika siirtyä kirjallisten töiden pariin. 

Porin FK-Kerhon sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Porin FK-radalla 23.5.2021 kello 17.00 alkaen. Toivotamme kaikki Porin FK-Kerhon jäsenet tervetulleiksi kevätkokoukseen! 

Kevätkokouksen esityslista: 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan: 

• Kokouksen puheenjohtaja 
• Sihteeri 
• Kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
• Kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen esityslista 

6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilintarkastajan antama tilintarkastuslausunto sekä tilinpäätös 

7. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille 

8. Vahvistetaan vuoden 2021 tulo- sekä menoarvio 

9. Päätetään jäsen- ja ratamaksun suuruus vuodelle 2022 

10. Kerhon uusien sääntöjen esittäminen 

11. Päätös radan asfaltoinnista 

12. Muut asiat 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Nähdään radalla! 

“Jos pärjäät Porissa, pärjäät missä tahansa.”