VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI SOMESSA

Sosiaalinen media on helpoin ja edullisin tapa saada näkyvyyttä niin kuljettajalle kuin seuralle.

Urheiluseurojen sekä urheilijoiden viestintä painottuu tänä päivänä suurimmaksi osaksi sosiaaliseen mediaan. Tuskin kukaan olisi ottanut vakavasti 80-luvun alussa kerhoa perustettaessa ajatusta, että lehtimainoksen sijasta vuonna 2021 tiedottaminen kannattaisi hoitaa omalla puhelimella tuhansille ihmisille.

Sosiaalisen median markkinoinnin onnistumisessa keskiössä ovat suunnitelmallisuus, visuaalisuus sekä viestin sisällyttäminen muutamaan lauseeseen. Sosiaalisen median informaatiotulvasta johtuen haasteena on joukosta erottuminen. Markkinoinnin kulmakiveksi nousee persoonallisuus, jolla seura sekä kuljettaja erottuvat massasta. Lajimme onneksi, karting on visuaalisesti hyvin näyttävä laji, jolla varmasti erottuu somen uutisvirrasta kissavideoiden joukosta.

Porin FK-Kerhon viestintä- ja markkinointiryhmä toteuttaa kerhon viestintää kaudella 2021 sosiaalisessa mediassa, kotiin tulevilla kerhokirjeillä, nettisivuilla sekä ajankohtaisia asioita sisältävällä uutiskirjeellä. Näiden kanavien avulla haluamme pitää jäsenemme ajan tasalla sekä kasvattamaan lajimme harrastajamäärää. Toivomme jäsentemme osallistuvan kerhon tunnettuuden lisäämiseen jakamalla sekä tykkäämällä kerhon julkaisuista Facebookissa.

Kuljettajille haluamme tarjota viestintäkanavan kerhon nykyisestä Facebook -sivusta. Kannustamme kaikkia kuljettajia tekemään itselleen urheilijasivun, jossa voitte tiedottaa ajankohtaisista asioista, kilpailuista sekä menestyksestä. Näitä julkaisuja kerho jakaa mielellään kaudella 2021.

Tulevan kauden tavoitteena on nostaa Porin FK-kerhon Facebook -sivun tykkäyksien määrä 1000 tykkääjään ja toivomme teidän apuanne siihen.

Jos pärjäät Porissa, pärjäät missä tahansa.